شركت مهندسي مشاور پيشرو سيستم نقش جهان ( تاپكو) فعاليت خود را با استخوان‌بندي مديران و  كارشناسان مجرب در زمينه قراردادهاي سرويس و نگهداري و پشتيباني سخت افزار و شبكه ، تأمين تجهيزات ، طراحي ونصب و راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري LAN و فيبر نوري و ... ،دوربين هاي مدار بسته ، سيستمهاي كنترل تردد و RFID ، بازرگاني تجهيزات خاص ،مشاوره و مديريت طرح و نظارت بودند آغاز نمود.
در حال حاضر شرکت مهندسی تاپكو با حدود 35 نفر نيروی متخصص در امور انفورماتيک كه نزديك به 90% پرسنل تحصيلات عالي داشته و تخصص‌هاي مختلف از قبیل نرم‌افزار، سخت‌افزار ، شبكه و صنايع از قبيل برنامه‌نويسي، کنترل پروژه و کيفيت، ارتقاء سخت‌افزار، نصب و راه‌اندازي شبكه ، مديريت پروژه و مهندسي فروش برخوردارند. البته اين وضعيت ثابت نبوده و با توجه به پلان  شركت در حال تغییر می باشد.

رديف نام و نام خانوادگي آخرين مدرك و رشته تحصيلي آخرين سمت/ واحد كاري مربوطه سابقه كار
(سال)
1 مهرداد هاشمی نژاد لیسانس مهندسی کامپیوتر مدیر عامل 18
2 بهروز نداف فوق دیپلم ریاضی رئیس هیئت مدیره 17
3 محمد واعظ فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر مشاور امنیت شبکه 22
4 اعظم انتشاری لیسانس مدیریت بازرگانی عضو هیئت مدیره  
5 اسماعیل امینی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 7
6 امیر حسین پور حاجی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 9
7 معصومه قاسمی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس ارشدفروش 9
8 آرش حسابی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 2
9 زینب شاهمرادی لیسانس حسابداری حسابدار 4
10 احمدرضا صالحی پور لیسانس مترجمی زبان مدیر روابط عمومی 4
11 عباس شهابی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 3
12 علیرضا کاظمی ليسانس مهندسی كامپيوتر کارشناس پشتیبانی فنی 10
13 محمدحسین صفایی لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 5
14 مریم متشکر لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس پشتیبانی فنی 10
15 اصغر انتشاری دیپلم تکنسیین پشتیبانی فنی 9
16 اسماعیل صدیقی دیپلم تکنسیین پشتیبانی فنی 8
17 افشین حسابی دیپلم کارپرداز 7
18 سیف اله قائدی دیپلم کارپرداز 12