شرکت مشاور پیشرو سیستم نقش جهان (تاپکو) با سابقه دیرینه درعرصه انفورماتیک و فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط جمعی از متخصصان و فعالان حوزه ی انفورماتیک به همراه تیمی مجرب و متخصص، توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها با یکدیگر و با هدف ارتقاء سطح کیفیت خدمات رسانی به جامعه انفورماتیک در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود.
فعالیت های شرکت :
  • انجام کلیه فعالیتهای رایانه ای اتوماسیون صنعتی و اداری و مخابراتی وفن آوری اطلاعات وارتباطات وارائه خدمات مرتبط با این فعالیتها
  • مدیریت طرح
  • طرح ومشاوره و اجرا و نظارت و پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  • سرمایه گذاری
  • تولیدوتوزیع
  • خریدوفروش
  • صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و مخابراتی
  • اخذ نمایندگیهای داخلی و خارجی و هر نوع اقدامی که مستقیماً درزمینه موضوع فعالیت شرکت باشد، بجز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات می باشد.