دفتر اصفهان

خیابان محتشم کاشانی- روبروی مجتمع تجاری آزاد- مجتمع صدرا  ط  2 

 
   
 

تلفن دفتر اصفهان

36275667(031)

 
   
 

فكس دفتر اصفهان

      داخلی 5 - 36275667 (031)  

 
   
 

ايميل مدیریت عامل
( مهرداد هاشمی نژاد )

M.hasheminejad@tap-co.net 

 
   
 

مدیربخش کنترل تردد *ساعت های حضوروغیاب*
( بهروز نداف )

b.naddaf@tap-co.net  

 
   
 

کارشناس ارشد فروش *هوشمند سازی و فروش تجهیزات کامپیوتری*
( هدا قاسمی )

 H.Ghasemi@tap-co.net  

 
   
 

مدیر روابط عمومی
( احمدرضاصالحی پور )

   Ar.salehipour@tap-co.net  

 
   
 

وب ‌سايت

   www.Tap-co.net